Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2016, 3979Overige besluiten van algemene strekkingTijdelijke watervergunning

Bouw van 12 vakantiewoningen aan de Burg. van Woelderenlaan 5 te Vlissingen.

Waterschap Scheldestromen heeft op 12 mei 2016 een tijdelijke watervergunning verleend aan Camping de Nolle voor de bouw van 12 vakantiewoningen aan de Burgemeester van Woelderenlaan 5 te Vlissingen.