Verleende watervergunningen

Periode: 16 tot en met 30 april 2016

 

Watervergunning voor: het vergroten van een overstort duiker en uitstroombak.

Locatie: Oude IJssel, Missetstraat/Handelskade Doetinchem

Zaaknummer WRIJVERG-2-46463

Datum bekendmaking besluit: 21 april 2016

 

Watervergunning voor: het trainen van honden.

Locatie: langs de Schipbeek, Wippert Kring van Dorth

Zaaknummer WRIJVERG-2-48759

Datum bekendmaking besluit: 21 april 2016

 

Watervergunning voor: het lozen van zwembadwater op oppervlaktewater.

Locatie: Beusberger watergang in Markelo

Zaaknummer WRIJVERG-2-49520

Datum bekendmaking besluit: 21 april 2016

 

Watervergunning voor: het verwijderen van bomen en struiken.

Locatie: Rijndijk hoek Industrieweg in Pannerden

Zaaknummer WRIJVERG-2-50163

Datum bekendmaking besluit: 21 april 2016

 

Watervergunning voor: het plaatsen van een hekwerk.

Locatie: Guldenweg 19-21 Varsseveld

Zaaknummer WRIJVERG-2-32689

Datum bekendmaking besluit: 22 april 2016

 

Watervergunning voor: het leggen van een HDPE buis en maken van lasverbindingen.

Locatie: de Berkel, bij de Coehoornsingel in Zutphen

Zaaknummer WRIJVERG-2-48605

Datum bekendmaking besluit: 26 april 2016

 

Watervergunning voor: het aanbrengen van verharding.

Locatie: Oude Ijssel, Ph.P Capettilaan, Ulft

Zaaknummer WRIJVERG-2-48696

Datum bekendmaking besluit: 26 april 2016

 

Watervergunning voor: het tijdelijk aanbrengen van verharding op een tijdelijk geplaatste dam met duiker.

Locatie: Geograaf 15 Duiven

Zaaknummer WRIJVERG-2-48426

Datum bekendmaking besluit: 26 april 2016

 

Watervergunning voor: het herstellen van een waterval.

Locatie: park Zuypendaal in Arnhem

Zaaknummer WRIJVERG-2-50027

Datum bekendmaking besluit: 26 april 2016

 

Watervergunning voor: het plaatsen van hekwerken en nutsvoorzieningen.

Locatie: festivalterrein Besselinkschans te Lichtenvoorde

Zaaknummer WRIJVERG-2-49606

Datum bekendmaking besluit: 29 april 2016

 

Watervergunning voor: het plaatsen van een dam met duiker, verkeersborden en aanbrengen taludbescherming.

Locatie: Hamelandweg, Slaadreef Aalten

Zaaknummer WRIJVERG-2-50023

Datum bekendmaking besluit: 29 april 2016

 

Watervergunning voor: het plaatsen van 2 afmeerpalen.

Locatie: dijkvak Onderlangs, Onderlangs 29 te Arnhem

Zaaknummer WRIJVERG-2-50159

Datum bekendmaking besluit: 29 april 2016

 

Watervergunning voor: het aanleggen van 3 kanostoepen.

Locatie: langs de Berkel, Graaf Ottoweg Lochem, Haarlosesteeg Haarlo en Elbrinksvonder te Borculo

Zaaknummer WRIJVERG-2-50875

Datum bekendmaking besluit: 29 april 2016

 

 

 

Belanghebbenden die het niet eens zijn met de beslissing van het waterschap kunnen een bezwaarschrift indienen. U heeft hiervoor zes weken de tijd. Deze termijn begint te lopen op de dag na bekendmaking van het besluit. Komt het bezwaarschrift te laat bij het waterschap binnen, dan kan het bezwaarschrift niet-ontvankelijk worden verklaard. Dat betekent dat uw bezwaarschrift niet inhoudelijk wordt behandeld.Aan wie richt u het bezwaarschrift? Uw bezwaarschrift richt u aan het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel, Postbus 148, 7000 AC Doetinchem. Wat staat er in uw bezwaarschrift? Het bezwaarschrift bevat tenminste de volgende punten: uw naam en adres, de dagtekening van het bezwaarschrift, het besluit waartegen u bezwaar maakt en het registratienummer van dat besluit, de reden(en) waarom u bezwaar maakt en uw handtekening. Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Indien onverwijlde spoed dat vereist, is het daarom mogelijk een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, Postbus 9030 6800 EM Arnhem. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Voorwaarde voor het vragen van een voorlopige voorziening is wel dat u een bezwaarschrift heeft ingediend.

 

Inzien watervergunning

 

U kunt de watervergunning op afspraak inzien op het kantoor van het Waterschap Rijn en IJssel, Liemersweg 2 in Doetinchem, op werkdagen van 9.00 uur tot 16.30 uur.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de unit Vergunningverlening en Handhaving, bereikbaar onder telefoonnummer 0314-369369.

Naar boven