1e begrotingswijziging 2016 en ontwerpbegroting 2017 Gemeenschappelijk Regeling Het Waterschapshuis

Het dagelijks bestuur van ons waterschap maakt bekend dat de 1e begrotingswijziging 2016 en de ontwerpbegroting 2017 van de Gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis (de regie- en uitvoeringsorganisatie voor de waterschappen op het gebied van Informatie en Communicatie Technologie) met ingang van 6 mei 2016 gedurende een periode van twee weken ter inzage ligt. Zienswijzen kunnen tot 20 mei 2016 schriftelijk of mondeling bij het dagelijks bestuur, postbus 148, 7000 AC Doetinchem worden ingediend.

 

Naar boven