Bekendmaking verleende watervergunningen

Periode: 1 tot en met 14 januari 2016

 

Watervergunning voor: het bouwen van een tijdelijke loopbrug.

Locatie: Kalkovenweg 8 Haaksbergen

Zaaknummer WRIJVERG-2-44763

Datum: 6 januari 2016

 

Watervergunning voor: het bouwen van een vlonder.

Locatie: Graanweg 75 Lochem

Zaaknummer WRIJVERG-2-41888

Datum: 7 januari 2016

 

Watervergunning voor: het leggen van middenspanningskabels.

Locatie: Hekweg Borculo

Zaaknummer WRIJVERG-2-44624

Datum: 7 januari 2016

 

Watervergunning voor: het leggen van datakabels.

Locatie: Hekweg Borculo

Zaaknummer WRIJVERG-2-44647

Datum: 7 januari 2016

 

Watervergunning voor: het maken van een uitstroomvoorziening.

Locatie: Verlengde Ooyershoekweg 9 Zutphen

Zaaknummer WRIJVERG-2-44926

Datum: 7 januari 2016

 

Watervergunning voor: het plaatsen van een damwand.

Locatie: jachthaven Doesburg

Zaaknummer WRIJVERG-2-43487

Datum: 8 januari 2016

 

Watervergunning voor: het plaatsen van een zeecontainer, damwand, grindkoffer en tijdelijke tent.

Locatie: Newtonstraat 14 Lichtenvoorde

Zaaknummer WRIJVERG-2-43537

Datum: 8 januari 2016

 

Watervergunning voor: het leggen van een persleiding.

Locatie: Prins Bernhardlaan, Steenderen

Zaaknummer WRIJVERG-2-43878

Datum: 12 januari 2016

 

Watervergunning voor: het uitvoeren van grondonderzoek d.m.v. een sondering.

Locatie: primaire waterkering, dijkvak Bronsbergen in Zutphen

Zaaknummer WRIJVERG-2-45040

Datum:

 

Watervergunning voor: het vervangen van een brug.

Locatie: Haalmansweg Lochem

Zaaknummer WRIJVERG-2-45105

Datum: 12 januari 2016

 

Watervergunning voor: het leggen van een dam met duiker.

Locatie: Aaltenseweg 1 Breedenbroek

Zaaknummer WRIJVERG-2-45385

Datum: 12 januari 2016

 

 

 

Belanghebbenden die het niet eens zijn met de beslissing van het waterschap kunnen een bezwaarschrift indienen. U heeft hiervoor zes weken de tijd. Deze termijn begint te lopen op de dag na bekendmaking van het besluit. Komt het bezwaarschrift te laat bij het waterschap binnen, dan kan het bezwaarschrift niet-ontvankelijk worden verklaard. Dat betekent dat uw bezwaarschrift niet inhoudelijk wordt behandeld.Aan wie richt u het bezwaarschrift? Uw bezwaarschrift richt u aan het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel, Postbus 148, 7000 AC Doetinchem. Wat staat er in uw bezwaarschrift? Het bezwaarschrift bevat tenminste de volgende punten: uw naam en adres, de dagtekening van het bezwaarschrift, het besluit waartegen u bezwaar maakt en het registratienummer van dat besluit, de reden(en) waarom u bezwaar maakt en uw handtekening. Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Indien onverwijlde spoed dat vereist, is het daarom mogelijk een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, Postbus 9030 6800 EM Arnhem. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Voorwaarde voor het vragen van een voorlopige voorziening is wel dat u een bezwaarschrift heeft ingediend.

 

Inzien watervergunning

 

U kunt de watervergunning op afspraak inzien op het kantoor van het Waterschap Rijn en IJssel, Liemersweg 2 in Doetinchem, op werkdagen van 9.00 uur tot 16.30 uur.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de unit Vergunningverlening en Handhaving, bereikbaar onder telefoonnummer 0314-369369.

Naar boven