Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2016
Nr. 3245

Gepubliceerd op 28 april 2016 09:00

Kennisgeving ontwerp begroting 2017 en meerjarenraming 2018-2020 Sabewa Zeeland

Waterschap Scheldestromen neemt deel aan de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking SaBeWa Zeeland. Voor de aan haar opgedragen taken stelt de GMR SaBeWa Zeeland jaarlijks een begroting en meerjarenraming op.

Het dagelijks bestuur van het waterschap Scheldestromen maakt bekend dat het ontwerp van de begroting 2017 en meerjarenraming 2018-2020 gedurende 14 dagen ter inzage ligt.

De behandeling van de documenten zal plaatsvinden in de vergadering van de algemene vergadering op 26 mei 2016. Zienswijzen tegen dit ontwerp kunt u schriftelijk indienen bij de algemene vergadering van het waterschap Scheldestromen, Postbus 1000, 43330 ZW Middelburg.

U kunt de ontwerpen inzien bij de receptie van de kantoren in Middelburg en Terneuzen, elke werkdag tussen 08.00 en 17.00 uur. Ook op de website (www.scheldestromen.nl) van het waterschap is in te zien.

 

Inhoudsopgave


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl