Verleende watervergunningen

Periode: 1 tot en met 15 april 2016

 

Watervergunning voor: het leggen van een dam met duiker.

Locatie: Hofstedeweg 4 Aalten

Zaaknummer WRIJVERG-2-47913

Datum bekendmaking besluit: 4 april 2016

 

Watervergunning voor: het maken van een uitstroomvoorziening.

Locatie: 't Veld 9 en 11 te Lintelo

Zaaknummer WRIJVERG-2-46652

Datum bekendmaking besluit: 4 april 2016

 

Watervergunning voor: het aanbrengen van een wildraster en een loopbrug voor wild.

Locatie: brug in de N314 over de Baakse Beek onderloop gem Bronckhorst en Zutphen

Zaaknummer WRIJVERG-2-46552

Datum bekendmaking besluit: 6 april 2016

 

Watervergunning voor: het vervangen van een coax-huissluiting kabel.

Locatie: Onderlangs 103 Arnhem

Zaaknummer WRIJVERG-2-48070

Datum bekendmaking besluit: 6 april 2016

 

Watervergunning voor: het aanleggen van diverse voorzieningen t.b.v. het recreatie/educatieproject Buurser pot.

Locatie: Het Lankheet in Haaksbergen

Zaaknummer WRIJVERG-2-48256

Datum bekendmaking besluit: 6 april 2016

 

Watervergunning voor: het plaatsen van een tijdelijk hekwerk, fietsenstalling, bebording.

Locatie: Dreamfields festivall terrein Rhederlaag Lathum

Zaaknummer WRIJVERG-2-49151

Datum bekendmaking besluit: 6 april 2016

 

Watervergunning voor: het uitvoeren van grondonderzoek.

Locatie: bij Rijksweg 40B in Drempt

Zaaknummer WRIJVERG-2-48664

Datum bekendmaking besluit: 8 april 2016

 

Watervergunning voor: het aanleggen van een natuurvriendelijke oever en kappen en planten van bomen.

Locatie: langs de Vierakkerselaak in Zutphen

Zaaknummer WRIJVERG-2-46610

Datum bekendmaking besluit: 15 april 2016

 

Watervergunning voor: het maken van een uitstroomvoorziening.

Locatie: Beggelderdijk 28 Dinxperlo

Zaaknummer WRIJVERG-2-48751

Datum bekendmaking besluit: 15 april 2016

 

Watervergunning voor: het uitvoeren van 2 sonderingen.

Locatie: in de waterkering bij Boterdijk 31 te Arnhem

Zaaknummer WRIJVERG-2-50303

Datum bekendmaking besluit: 15 april 2016

 

 

 

Belanghebbenden die het niet eens zijn met de beslissing van het waterschap kunnen een bezwaarschrift indienen. U heeft hiervoor zes weken de tijd. Deze termijn begint te lopen op de dag na bekendmaking van het besluit. Komt het bezwaarschrift te laat bij het waterschap binnen, dan kan het bezwaarschrift niet-ontvankelijk worden verklaard. Dat betekent dat uw bezwaarschrift niet inhoudelijk wordt behandeld.Aan wie richt u het bezwaarschrift? Uw bezwaarschrift richt u aan het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel, Postbus 148, 7000 AC Doetinchem. Wat staat er in uw bezwaarschrift? Het bezwaarschrift bevat tenminste de volgende punten: uw naam en adres, de dagtekening van het bezwaarschrift, het besluit waartegen u bezwaar maakt en het registratienummer van dat besluit, de reden(en) waarom u bezwaar maakt en uw handtekening. Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Indien onverwijlde spoed dat vereist, is het daarom mogelijk een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, Postbus 9030 6800 EM Arnhem. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Voorwaarde voor het vragen van een voorlopige voorziening is wel dat u een bezwaarschrift heeft ingediend.

 

Inzien watervergunning

 

U kunt de watervergunning op afspraak inzien op het kantoor van het Waterschap Rijn en IJssel, Liemersweg 2 in Doetinchem, op werkdagen van 9.00 uur tot 16.30 uur.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de unit Vergunningverlening en Handhaving, bereikbaar onder telefoonnummer 0314-369369.

Naar boven