Waterschapsblad van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap De Stichtse RijnlandenWaterschapsblad 2016, 3035Overige besluiten van algemene strekkingWijziging Mandaat- en volmachtbesluit Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2003

 

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden,

gelezen op de voorstel d.d. 12 april 2016 met DM nr. 1028697;

gelet op de aanpassingen in de organisatie, de wens om meer eenduidigheid in de hoogte van de gemandaateerde bedragen en vereenvoudiging van het proces van aan- en verkopen van geringe omvang;

BESLUIT:

De gewijzigde lijst behorende bij het Mandaat- en Volmachtbesluit Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2003 vast te stellen (bijlage 1).

 

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 12 april 2016.

 

Dijkgraaf,

P.J.M. Poelmann

Secretaris directeur,

J. Goedhart