Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2016
Nr. 2919

Gepubliceerd op 18 april 2016 09:00

Wijziging watervergunning en m.e.r.-beoordelingsbesluit bemaling Lozeschorweg 2 Hoek

Waterschap Scheldestromen heeft op 14 april 2016 besloten om de op 8 oktober 2014 verleende watervergunning voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van onderhoudswerken aan het spaarbekken bij de waterzuiveringslocatie aan de Lozeschorweg 2 in Hoek te wijzigen. De wijziging betreft een langere bemalingsduur waardoor de hoeveelheid te onttrekken grondwater toeneemt naar 6,4 miljoen m3.

 

M.e.r.- beoordelingsbesluit

Op basis van de m.e.r.-beoordelingsnotitie heeft het waterschap besloten dat er voor de activiteit geen milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld. Dit voorbereidingsbesluit is op grond van artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht niet voor bezwaar of beroep vatbaar tenzij een belanghebbende door dit besluit rechtstreeks in zijn belang wordt getroffen.

 

Ter inzage

Met ingang van 18 april 2016 tot en met 29 mei 2016 liggen de watervergunning en het m.e.r.-beoordelingsbesluit gedurende de openingstijden ter inzage in het kantoor van waterschap Scheldestromen, Kanaalweg 1 in Middelburg.

 

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na de dag van bekendmaking van de watervergunning een bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen, Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg.

 

Middelburg, 14 april 2016

Inhoudsopgave


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl