HDSR - watervergunning voor het leggen van kabels bij waterkeringen - IJsselvere 13 Oudewater (code 1029543)

Het waterschap heeft een vergunning verleend voor het leggen van kabels bij waterkeringen. Op de locatie IJsselvere 13 in de gemeente Oudewater. Dit besluit is verzonden op 7 april 2016.

Ter inzage

U kunt de vergunning en de bijbehorende stukken inzien van 8 april 2016 tot en met 20 mei 2016 bij het waterschap, Poldermolen 2 in Houten op afspraak. Openingstijden: elke werkdag van 9.00 - 17.00 uur.

Bezwaar

Wanneer u rechtstreeks belanghebbende bent, kunt u binnen 6 weken na de verzenddatum bezwaar instellen. Voor meer informatie en het instellen van bezwaar kunt u kijken op onze website http://www.hdsr.nl/vergunningen/verleende-vergunning/bezwaar-beroep/.

Informatie

Wilt u meer informatie? Neem contact op met de afdeling Vergunningverlening en handhaving, telefoonnummer (030) 634 5833. Of kijk op onze website http://www.hdsr.nl/vergunningen/.

 

 

Houten, 7 april 2016

Naar boven