Verleende watervergunningen

Periode: 14 tot en met 31 maart 2016

 

Watervergunning voor: het plaatsen van 2 tijdelijke dammen t.b.v. het aan te leggen zandfilter.

Locatie: Nieuwgraaf Duiven

Zaaknummer WRIJVERG-2-44682

Datum bekendmaking besluit: 14 maart 2016

 

Watervergunning voor: het aanbrengen van verharding en meerdere uitstroomvoorzieningen.

Locatie: Ulenpaslaan en de A12 Arnhem

Zaaknummer WRIJVERG-2-45601

Datum bekendmaking besluit: 14 maart 2016

 

Watervergunning voor: het leggen van een dam met duiker.

Locatie: Hagtweg 8 Aalten

Zaaknummer WRIJVERG-2-46209

Datum bekendmaking besluit: 14 maart 2016

 

Watervergunning voor: het uitvoeren van 6 handboringen t.b.v. beoogde nieuwbouw.

Locatie: Geitenwaard Aerdt

Zaaknummer WRIJVERG-2-46797

Datum bekendmaking besluit: 14 maart 2016

 

Watervergunning voor: het trainen van retrievers.

Locatie: onderhoudspad bij de Wippert in Kring van Dorth

Zaaknummer WRIJVERG-2-47187

Datum bekendmaking besluit: 14 maart 2016

 

Watervergunning voor: het maken van een gestuurde boring onder de Berkel voor leggen glasvezelverbinding.

Locatie: Hekweg Borculo

Zaaknummer WRIJVERG-2-47517

Datum bekendmaking besluit: 14 maart 2016

 

Watervergunning voor: het dempen van een gedeelte van een watergang en plaatsen nieuwe duiker.

Locatie: Oude Needseweg 2 Eibergen

Zaaknummer WRIJVERG-2-46785

Datum bekendmaking besluit: 15 maart 2016

 

Watervergunning voor: het behouden van een glasvezelkabel die een watergang kruist over een duiker.

Locatie: Lievelderweg Lichtenvoorde

Zaaknummer WRIJVERG-2-48309

Datum bekendmaking besluit: 15 maart 2016

 

Watervergunning voor: het leggen van een gasdistributieleiding

Locatie: Panovenweg Doesburg

Zaaknummer WRIJVERG-2-45767

Datum bekendmaking besluit: 17 maart 2016

 

Watervergunning voor: het plaatsen van een informatiebord.

Locatie: tegenover Bandijk 69 te Lathum

Zaaknummer WRIJVERG-2-45740

Datum bekendmaking besluit: 23 maart 2016

 

Watervergunning voor: het aansluiten van een greppel op een watergang.

Locatie: Park Kinderkamp te Arnhem

Zaaknummer WRIJVERG-2-45952

Datum bekendmaking besluit: 23 maart 2016

 

Watervergunning voor: het aanleggen van drainage en een uitstroomvoorziening.

Locatie: Merwedestraat Winterswijk

Zaaknummer WRIJVERG-2-47238

Datum bekendmaking besluit: 23 maart 2016

 

Watervergunning voor: het aanleggen van een stelconplatenverharding.

Locatie: Koppelweg 2 Doesburg

Zaaknummer WRIJVERG-2-48513

Datum bekendmaking besluit: 23 maart 2016

 

Watervergunning voor: het aanbrengen van beplanting.

Locatie: Kijksteeg Lochem

Zaaknummer WRIJVERG-2-47208

Datum bekendmaking besluit: 24 maart 2016

 

 

 

Belanghebbenden die het niet eens zijn met de beslissing van het waterschap kunnen een bezwaarschrift indienen. U heeft hiervoor zes weken de tijd. Deze termijn begint te lopen op de dag na bekendmaking van het besluit. Komt het bezwaarschrift te laat bij het waterschap binnen, dan kan het bezwaarschrift niet-ontvankelijk worden verklaard. Dat betekent dat uw bezwaarschrift niet inhoudelijk wordt behandeld.Aan wie richt u het bezwaarschrift? Uw bezwaarschrift richt u aan het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel, Postbus 148, 7000 AC Doetinchem. Wat staat er in uw bezwaarschrift? Het bezwaarschrift bevat tenminste de volgende punten: uw naam en adres, de dagtekening van het bezwaarschrift, het besluit waartegen u bezwaar maakt en het registratienummer van dat besluit, de reden(en) waarom u bezwaar maakt en uw handtekening. Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Indien onverwijlde spoed dat vereist, is het daarom mogelijk een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, Postbus 9030 6800 EM Arnhem. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Voorwaarde voor het vragen van een voorlopige voorziening is wel dat u een bezwaarschrift heeft ingediend.

 

Inzien watervergunning

 

U kunt de watervergunning op afspraak inzien op het kantoor van het Waterschap Rijn en IJssel, Liemersweg 2 in Doetinchem, op werkdagen van 9.00 uur tot 16.30 uur.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de unit Vergunningverlening en Handhaving, bereikbaar onder telefoonnummer 0314-369369.

Naar boven