Aanvraag watervergunning voor het onttrekken van grondwater tijdens het realiseren van een parkeergarage ter hoogte van Prinses Irenestraat 31, 1077 WVAmsterdam - AGV - W-16.00732

Bij het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) is een watervergunning aangevraagdvoor het onttrekken van grondwater tijdens het realiseren van een parkeergarage ter hoogte van Prinses Irenestraat 31, 1077 WV Amsterdam. Waternet behandelt deze aanvraag namens AGV.

Stukken inzien

Vanaf 31 maart 2016 kunt u de aanvraag en de bijbehorende stukken inzien via het digitale Waterschapsblad van AGV op www.overheid.nl. De stukken hangen als ‘Externe bijlagen’ aan deze publicatie (linker kolom).

Zienswijze geven

Tot 14 april 2016 kunt u bij ons uw zienswijze bij de aanvraag geven. Dit kan zowel schriftelijk als mondeling. Stuur uw zienswijze naar: Het dagelijks bestuur van AGV/Waternet, afdeling Planadvies & Vergunningen, Postbus 94370, 1090 GJ Amsterdam. Vermeldt u hierbij onze casecode W-16.00732?

Wilt u niet dat uw persoonlijke gegeven bekendgemaakt worden bij de aanvrager? Laat ons dat dan schriftelijke weten.

Meer informatie

Hebt u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met de heer R.G.C. Wester, telefoon 020 608 5426. Als u daarbij onze casecode W-16.00732 vermeldt, kunnen wij u sneller helpen.

Amsterdam, 31 maart 2016.

Naar boven