Bekendmaking verleende watervergunningen

Periode: December 2015

 

Watervergunning voor: het plaatsen van een vissteiger voor minder validen.

Locatie: Mallumse Molenweg 112 Eibergen

Zaaknummer WRIJVERG-2-42303

Datum: 8 december 2015

 

Watervergunning voor: het innemen van een ligplaats voor 6 roeiboten en het plaatsen van 2 verplaatsbare trappen.

Locatie: Mr. ten Houtenlaan 4 Winterswijk

Zaaknummer WRIJVERG-2-41103

Datum: 9 december 2015

 

Watervergunning voor: het graven van proefsleuven t.b.v. asbestonderzoek.

Locatie: waterkering Giesbeek Veldweg

Zaaknummer WRIJVERG-2-42802

Datum: 9 december 2015

 

Watervergunning voor: het aanleggen van een warmtetransportleiding.

Locatie: Prins Bernhardlaan 5a Steenderen

Zaaknummer WRIJVERG-2-42549

Datum: 10 december 2015

 

Watervergunning voor: het aanleggen van een uitstroomvoorziening.

Locatie: Koepeloven 14 Gaanderen

Zaaknummer WRIJVERG-2-42858

Datum: 10 december 2015

 

Watervergunning voor: het plaatsen van een duiker, afdammen watergang en herstellen instroomwerk.

Locatie: park Zypendaal in Arnhem

Zaaknummer WRIJVERG-2-43149

Datum: 16 december 2015

 

Watervergunning voor: het aanleggen van een uitstroomvoorziening.

Locatie: Bolwerk 4 Groenlo

Zaaknummer WRIJVERG-2-43418

Datum: 17 december 2015

 

Watervergunning voor: het aanleggen van een verbindingsroute voor fietsers en voetgangers.

Locatie: tussen het centrum van Borculo en het Hambroek

Zaaknummer WRIJVERG-2-42364 en WRIJVERG-2-42368

Datum: 17 december 2015

 

Watervergunning voor: het verleggen van kabels.

Locatie: nabij Oude Needseweg 6 Borculo

Zaaknummer WRIJVERG-2-43182

Datum: 17 december 2015

 

Watervergunning voor: het dempen en graven van een watergang, verwijderen en aanleggen van een stuw, verlengen dam met duiker.

Locatie: Nieuwe Kerkweg Nieuw Wehl

Zaaknummer WRIJVERG-2-40510

Datum: 18 december 2015

 

Watervergunning voor: het leggen van een middenspanningskabel d.m.v. een gestuurde boring en een telecombuis.

Locatie: dijkvak Twentekanaal Noord en Zuid, t.h.v. de brug Deventerweg te Eefde

Zaaknummer WRIJVERG-2-40380

Datum: 17 december 2015

 

Watervergunning voor: het vervangen van 4 duikers.

Locatie: nabij Broekstraat 8 Hummelo

Zaaknummer WRIJVERG-2-42764

Datum: 17 december 2015

 

Watervergunning voor: het verleggen van kabels.

Locatie: nabij Oude Needseweg 6 Borculo

Zaaknummer WRIJVERG-2-

Datum:

 

Watervergunning voor: het vervangen van betonnen afvoerbuizen.

Locatie: IJssellaan Arnhem

Zaaknummer WRIJVERG-2-41881

Datum: 18 december 2015

 

Watervergunning voor: het aanplanten van een bosperceel en een knotwilgenrij.

Locatie: nabij Broekweg 1 Wichmond

Zaaknummer WRIJVERG-2-43107

Datum: 18 december 2015

 

Watervergunning voor: het leggen van een dam met duiker.

Locatie: Boschslagstraat 18 Didam

Zaaknummer WRIJVERG-2-44090

Datum: 18 december 2015

 

Watervergunning voor: diverse werkzaamheden ten behoeve van het realiseren van een verblijfsgebied.

Locatie: Oude Eefsebeek Eefde

Zaaknummer WRIJVERG-2-43354

Datum: 21 december 2015

 

Watervergunning voor: diverse werkzaamheden t.b.v. de aanleg van riool- en nutsvoorzieningen.

Locatie: plan Akkermansweide, IJsselweg Terborg

Zaaknummer WRIJVERG-2-40048

Datum: 22 december 2015

 

Watervergunning voor: het plaatsen van een vleermuisscherm.

Locatie: waterkering t.h.v. de Kapperallee in Eefde

Zaaknummer WRIJVERG-2-45238

Datum: 22 december 2015

 

 

 

Belanghebbenden die het niet eens zijn met de beslissing van het waterschap kunnen een bezwaarschrift indienen. U heeft hiervoor zes weken de tijd. Deze termijn begint te lopen op de dag na bekendmaking van het besluit. Komt het bezwaarschrift te laat bij het waterschap binnen, dan kan het bezwaarschrift niet-ontvankelijk worden verklaard. Dat betekent dat uw bezwaarschrift niet inhoudelijk wordt behandeld.Aan wie richt u het bezwaarschrift? Uw bezwaarschrift richt u aan het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel, Postbus 148, 7000 AC Doetinchem. Wat staat er in uw bezwaarschrift? Het bezwaarschrift bevat tenminste de volgende punten: uw naam en adres, de dagtekening van het bezwaarschrift, het besluit waartegen u bezwaar maakt en het registratienummer van dat besluit, de reden(en) waarom u bezwaar maakt en uw handtekening. Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Indien onverwijlde spoed dat vereist, is het daarom mogelijk een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, Postbus 9030 6800 EM Arnhem. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Voorwaarde voor het vragen van een voorlopige voorziening is wel dat u een bezwaarschrift heeft ingediend.

 

Inzien watervergunning

 

U kunt de watervergunning op afspraak inzien op het kantoor van het Waterschap Rijn en IJssel, Liemersweg 2 in Doetinchem, op werkdagen van 9.00 uur tot 16.30 uur.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de unit Vergunningverlening en Handhaving, bereikbaar onder telefoonnummer 0314-369369.

Naar boven