Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2016
Nr. 2016

Gepubliceerd op 22 maart 2016 09:00

Ontwerp beleidsnota afvalwaterketen 2016 – 2021

Het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen heeft op 16 maart 2016 de ontwerp beleidsnota Afvalwaterketen 2016-2021 vastgesteld. De ontwerpnota beschrijft het beleid voor uitoefening van de waterschapstaken in de afvalwaterketen.

De ontwerpnota ligt met ingang van dinsdag 22 maart 2016 tot en met maandag 2 mei 2016 ter inzage op deze website. Gedurende de termijn kunnen belanghebbenden zienswijzen over de ontwerpnota indienen. Dit kan bij voorkeur schriftelijk of anders mondeling. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen, Postbus 1000, 4330 ZW, Middelburg of per e-mail aan info@scheldestromen.nl. Voor het mondeling naar voren brengen van uw zienswijze kunt u contact opnemen met de heer A.W.J. van Noorden, tel. 088-2461000.

 

De ontwerp beleidsnota ziet u links op deze pagina in de bijlage.

Middelburg, 16 maart 2016

Inhoudsopgave


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl