Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2016, 2016Overige overheidsinformatieOntwerp beleidsnota afvalwaterketen 2016 – 2021

Het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen heeft op 16 maart 2016 de ontwerp beleidsnota Afvalwaterketen 2016-2021 vastgesteld. De ontwerpnota beschrijft het beleid voor uitoefening van de waterschapstaken in de afvalwaterketen.

De ontwerpnota ligt met ingang van dinsdag 22 maart 2016 tot en met maandag 2 mei 2016 ter inzage op deze website. Gedurende de termijn kunnen belanghebbenden zienswijzen over de ontwerpnota indienen. Dit kan bij voorkeur schriftelijk of anders mondeling. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen, Postbus 1000, 4330 ZW, Middelburg of per e-mail aan info@scheldestromen.nl. Voor het mondeling naar voren brengen van uw zienswijze kunt u contact opnemen met de heer A.W.J. van Noorden, tel. 088-2461000.

 

De ontwerp beleidsnota ziet u links op deze pagina in de bijlage.

Middelburg, 16 maart 2016