Verleende watervergunningen

Periode: 16 februari tot en met 2 maart 2016

 

Watervergunning voor: aanleggen van een fietspad en verwijderen van begroeiing.

Locatie: Groenlose Slinge, Schaepmanstraat Groenlo

Zaaknummer WRIJVERG-2-47018

Datum bekendmaking besluit: 16 februari 2016

 

Watervergunning voor: het leggen van twee dammen met duikers.

Locatie: Terborgseweg 1 Breedenbroek

Zaaknummer WRIJVERG-2-45878

Datum bekendmaking besluit: 1 maart 2016

 

Watervergunning voor: het aanleggen van drainage.

Locatie: nabij IJsselweg - Eikenstraat in De Steeg

Zaaknummer WRIJVERG-2-44708

Datum bekendmaking besluit: 1 maart 2016

 

Watervergunning voor: diverse werkzaamheden.

Locatie: IJzervoordse Waterleiding, nabij Kraalselaan 5 te Doetinchem

Zaaknummer WRIJVERG-2-45306

Datum bekendmaking besluit: 1 maart 2016

 

Watervergunning voor: het aanleggen van parkeerplaatsen, 2 uitstroomvoorzieningen, leggen van rijplaten.

Locatie: Prins Bernhardlaan 3 Steenderen

Zaaknummer WRIJVERG-2-46213

Datum bekendmaking besluit: 1 maart 2016

 

Watervergunning voor: het uitvoeren van 8 handboringen voor bodemonderzoek en aanbrengen van tijdelijke asfaltverharding.

Locatie: waterkering Schaapdijk, Pleijweg Arnhem

Zaaknummer WRIJVERG-2-47726

Datum bekendmaking besluit: 1 maart 2016

 

Watervergunning voor: aanleggen van een dam met duiker.

Locatie: Oude Borculoseweg 4 Eibergen

Zaaknummer WRIJVERG-2-43267

Datum bekendmaking besluit: 2 maart 2016

 

Watervergunning voor: verbreden van een watergang (wijziging op eerder verleende vergunning)

Locatie: Hessenweg Hummelo

Zaaknummer WRIJVERG-2-45605

Datum bekendmaking besluit: 2 maart 2016

 

Watervergunning voor: diverse werkzaamheden bij een waterkering.

Locatie: Driegaardensestraat Duiven

Zaaknummer WRIJVERG-2-45806

Datum bekendmaking besluit: 2 maart 2016

 

Watervergunning voor: het leggen van een kabel langs een watergang.

Locatie: Driepoortenweg 22 Arnhem

Zaaknummer WRIJVERG-2-45859

Datum bekendmaking besluit: 2 maart 2016

 

Watervergunning voor: het aanleggen van 4 uitstroomvoorzieningen, parkeerplaatsen en planten van een meidoornhaag.

Locatie: Misterweg 179 Winterswijk

Zaaknummer WRIJVERG-2-47085

Datum bekendmaking besluit: 2 maart 2016

 

Watervergunning voor: het verleggen van een toegangsweg.

Locatie: nabij Eekstraat 17 Doesburg

Zaaknummer WRIJVERG-2-47513

Datum bekendmaking besluit: 2 maart 2016

 

Watervergunning voor: het kappen van bomen.

Locatie: Kapperallee Eefde

Zaaknummer WRIJVERG-2-47841

Datum bekendmaking besluit: 2 maart 2016

 

Belanghebbenden die het niet eens zijn met de beslissing van het waterschap kunnen een bezwaarschrift indienen. U heeft hiervoor zes weken de tijd. Deze termijn begint te lopen op de dag na bekendmaking van het besluit. Komt het bezwaarschrift te laat bij het waterschap binnen, dan kan het bezwaarschrift niet-ontvankelijk worden verklaard. Dat betekent dat uw bezwaarschrift niet inhoudelijk wordt behandeld.Aan wie richt u het bezwaarschrift? Uw bezwaarschrift richt u aan het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel, Postbus 148, 7000 AC Doetinchem. Wat staat er in uw bezwaarschrift? Het bezwaarschrift bevat tenminste de volgende punten: uw naam en adres, de dagtekening van het bezwaarschrift, het besluit waartegen u bezwaar maakt en het registratienummer van dat besluit, de reden(en) waarom u bezwaar maakt en uw handtekening. Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Indien onverwijlde spoed dat vereist, is het daarom mogelijk een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, Postbus 9030 6800 EM Arnhem. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Voorwaarde voor het vragen van een voorlopige voorziening is wel dat u een bezwaarschrift heeft ingediend.

 

Inzien watervergunning

 

U kunt de watervergunning op afspraak inzien op het kantoor van het Waterschap Rijn en IJssel, Liemersweg 2 in Doetinchem, op werkdagen van 9.00 uur tot 16.30 uur.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de unit Vergunningverlening en Handhaving, bereikbaar onder telefoonnummer 0314-369369.

Naar boven