Besluit benoeming leden bezwarencommissie Waterschap Drents Overijsselse Delta

Bekendmaking verordeningen Waterschap Drents Overijsselse Delta

 

Het algemeen bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft op maandag 4 januari 2016 de volgende verordeningen en beleidsstukken vastgesteld:

 

 • 1.

  Kwijtscheldingsverordening

 • 2.

  Delegatiebesluit 

 • 3.

  Afschrijvings- en activeringsbeleid

 • 4.

  Beleid weerstandsvermogen, risicomanagement, reserves en voorzieningen

 • 5.

  Inkoop en aanbestedingsbeleid

 • 6.

  Uniformering vergoedingen verwerking maaisel en bagger

 • 7.

  Verordening watersysteemheffing

 • 8.

  Verordening zuiveringsheffing

 • 9.

  Verordening verontreinigingsheffing

 • 10.

  Verordening financieel beleid en beheer

 • 11.

  Treasurystatuut

 • 12.

  Verordening controle en inrichting financiële organisatie

  • a.

   Externe normenkader

  • b.

   Interne normenkader

 • 13.

  Bezwarenverordening

 • 14.

  Algemene subsidieverordening

 • 15.

  Inspraak- en participatie verordening

 • 16.

  Verordening elektronisch berichtenverkeer

 • 17.

  Verordening elektronische bekendmaking

 • 18.

  Procedureverordening nadeelcompensatie

 • 19.

  Archief- documentatieverordening

 • 20.

  Tijdelijke verordening fractievolgers

 • 21.

  Fractievergoedingverordening

 

Besluit benoeming leden bezwarencommissie

 

HET ALGEMEEN BESTUUR VAN HET WATERSCHAP DRENTS OVERIJSSELSE DELTA

BESLUIT

gelet op artikel 3 van de bezwarenverordening van het Waterschap Drents Overijsselse Delta,

 

 • 1.

  In de bezwarencommissie van Waterschap Drents Overijsselse Delta te benoemen:

   

  • a.

   mevrouw mr. G.H. Bouwman, voorzitter,

  • b.

   de heer mr. drs. J.H.G.H. Ananias MSc PMP, (plv) commissielid, tevens mogelijk plaatsvervangend voorzitter,

  • c.

   mevrouw V.T.M. Bonke-Nijensteen, (plv) commissielid,

  • d.

   de heer ing. P. Schrijver, (plv) commissielid,

  • e.

   mevrouw mr. E. Erkelens-Ham, (plv) commissielid,

  • f.

   de heer H.W. ter Meulen, (plv) commissielid.

    

 • 2.

  De leden te benoemen voor een periode van 4 jaar.

   

 • 3.

  De voorzitter, en de plaatsvervangende voorzitter indien hij de functie waarneemt, per bijeenkomst van de adviescommissie €290,- te vergoeden, en de overige leden per bijeenkomst €265,- te vergoeden.

  De voorzitter en de leden een reis- en verblijfkostenvergoeding te vergoeden die op grond van de SAW ook voor de medewerkers van het waterschap geldt.

   

Zwolle, maandag 4 januari 2016

Het algemeen bestuur

voornoemd,

voorzitter,

ir. H.H.G. Dijk

secretaris,

ir. E. de Kruijk

Naar boven