Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2016, 1604Overige besluiten van algemene strekkingWatervergunning

Watervergunning verleend aan: Tennet B.V. voor: aanvraag watervergunning tbv afvalstromen van het onshore 380kV hoogspanningsstation Borsele, kad. bekend gemeente Borsele sectie A nrs 1320.