Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2016, 1603Overige besluiten van algemene strekkingWatervergunning Aannemingsmaatschappij MJ. Oomen BV

Het waterschap heeft op 22 februari 2016 een watervergunning verleend aan Aannemingsmaatschappij MJ. Oomen BV voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van een rioleringsreconstructie in de Mauritsweg en omgeving in Renesse.