Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2016
Nr. 1162

Gepubliceerd op 19 februari 2016 09:00
Toon volledige inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Externe bijlagen

Kennisgeving geactualiseerd Waterakkoord Volkerak-Zoommeer

Op 11 februari hebben Rijkswaterstaat Zee en Delta, West-Nederland Zuid en Zuid Nederland, en de waterschappen Brabantse Delta, Hollandse Delta en Scheldestromen het Waterakkoord Volkerak–Zoommeer getekend.

De volgende punten zijn aanleiding geweest om het waterakkoord Volkerak-Zoommeer van 2001 te actualiseren:

1. Verankeren (inzetprotocol) waterberging Volkerak-Zoommeer;

2. Het verbeteren van afspraken over het doorspoelbeheer;

3. Verouderde tekst en afspraken.

 

Het geactualiseerde waterakkoord biedt de handelingsruimte voor een goed samenhangend operationeel beheer van de waterbeheerders van en rondom het Volkerak-Zoommeer. Het waterakkoord is te bekijken op de website van het waterschap of door de bijlagen naast deze kennisgeving aan te klikken. Voor vragen over het waterakkoord kunt u contact opnemen met de deelnemende overheden.

Inhoudsopgave


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl