Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2016, 1162Plannen | overigKennisgeving geactualiseerd Waterakkoord Volkerak-Zoommeer

Op 11 februari hebben Rijkswaterstaat Zee en Delta, West-Nederland Zuid en Zuid Nederland, en de waterschappen Brabantse Delta, Hollandse Delta en Scheldestromen het Waterakkoord Volkerak–Zoommeer getekend.

De volgende punten zijn aanleiding geweest om het waterakkoord Volkerak-Zoommeer van 2001 te actualiseren:

1. Verankeren (inzetprotocol) waterberging Volkerak-Zoommeer;

2. Het verbeteren van afspraken over het doorspoelbeheer;

3. Verouderde tekst en afspraken.

 

Het geactualiseerde waterakkoord biedt de handelingsruimte voor een goed samenhangend operationeel beheer van de waterbeheerders van en rondom het Volkerak-Zoommeer. Het waterakkoord is te bekijken op de website van het waterschap of door de bijlagen naast deze kennisgeving aan te klikken. Voor vragen over het waterakkoord kunt u contact opnemen met de deelnemende overheden.