Verleende watervergunningen

Periode: 9 tot en met 15 februari 2016

 

Watervergunning voor: het verplaatsen van een lagedrukgasleiding.

Locatie: Hoofdstraat 59 Tolkamer

Zaaknummer WRIJVERG-2-45944

Datum bekendmaking besluit: 9 februari 2016

 

Watervergunning voor: het plaatsen van een tijdelijke steiger t.b.v. renoveren brug.

Locatie: Haartweg Aalten

Zaaknummer WRIJVERG-2-44726

Datum bekendmaking besluit: 10 februari 2016

 

Watervergunning voor: het aanleggen van een uitstroomvoorziening.

Locatie: Pollaan 31 Zutphen

Zaaknummer WRIJVERG-2-44939

Datum bekendmaking besluit: 10 februari 2016

 

Watervergunning voor: het maken van een persing en lasgat.

Locatie: in watergang Heksenlaak Ruurlo, Morsdijk

Zaaknummer WRIJVERG-2-45820

Datum bekendmaking besluit: 10 februari 2016

 

Watervergunning voor: het houden van jachthondentrainingen.

Locatie: langs de Bielheimerbeek, Akkermansbeek en de Voedingssloot in Gaanderen

Zaaknummer WRIJVERG-2-38083

Datum bekendmaking besluit: 15 februari 2016

 

Watervergunning voor: het realiseren van een regenwateroverstort.

Locatie: watergang Heuzelsgoot, Bastionstraat Groenlo

Zaaknummer WRIJVERG-2-42319

Datum bekendmaking besluit: 15 februari 2016

 

Watervergunning voor: het aanpassen van een duiker.

Locatie: kruising N18 - Richterslaan in Lichtenvoorde

Zaaknummer WRIJVERG-2-44555

Datum bekendmaking besluit: 15 februari 2016

 

Watervergunning voor: het geven van puppytrainingen, verlenging met 3 jaar.

Locatie: Schipbeek, nabij de Kieftenbrug in Diepenheim

Zaaknummer WRIJVERG-2-46149

Datum bekendmaking besluit: 15 februari 2016

 

Watervergunning voor: het aanbrengen van een geleideconstructie in een duiker.

Locatie: watergang Heuzelsgoot, Eibergseweg Groenlo

Zaaknummer WRIJVERG-2-46471

Datum bekendmaking besluit: 15 februari 2016

 

 

 

 

Belanghebbenden die het niet eens zijn met de beslissing van het waterschap kunnen een bezwaarschrift indienen. U heeft hiervoor zes weken de tijd. Deze termijn begint te lopen op de dag na bekendmaking van het besluit. Komt het bezwaarschrift te laat bij het waterschap binnen, dan kan het bezwaarschrift niet-ontvankelijk worden verklaard. Dat betekent dat uw bezwaarschrift niet inhoudelijk wordt behandeld.Aan wie richt u het bezwaarschrift? Uw bezwaarschrift richt u aan het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel, Postbus 148, 7000 AC Doetinchem. Wat staat er in uw bezwaarschrift? Het bezwaarschrift bevat tenminste de volgende punten: uw naam en adres, de dagtekening van het bezwaarschrift, het besluit waartegen u bezwaar maakt en het registratienummer van dat besluit, de reden(en) waarom u bezwaar maakt en uw handtekening. Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Indien onverwijlde spoed dat vereist, is het daarom mogelijk een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, Postbus 9030 6800 EM Arnhem. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Voorwaarde voor het vragen van een voorlopige voorziening is wel dat u een bezwaarschrift heeft ingediend.

 

Inzien watervergunning

 

U kunt de watervergunning op afspraak inzien op het kantoor van het Waterschap Rijn en IJssel, Liemersweg 2 in Doetinchem, op werkdagen van 9.00 uur tot 16.30 uur.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de unit Vergunningverlening en Handhaving, bereikbaar onder telefoonnummer 0314-369369.

Naar boven