Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2016, 10431Overige overheidsinformatieWatervergunning en Ontheffing Wegen  

Bouw bestaande woning Westveerpolder 2 te Waarde

Waterschap Scheldestromen heeft op 21 december een watervergunning en een Keur ontheffing Wegen verleend aan A.A.A. Michiels, voor de (ver)bouw van een bestaande woning aan de Westveerpolder 2 te Waarde.