Ontwerp-projectplan Aanvoergemaal Den Doolhof Vorstenbosch ter inzage

 

Inzagetermijn van 23 december 2016 tot en met 3 februari 2017

Het Dagelijks Bestuur van waterschap Aa en Maas heeft op 19 december 2016 het ontwerp-projectplan ‘aanvoergemaal Den Doolhof (Vorstenbosch)’ vastgesteld..

Met dit ontwerp-projectplan wordt de huidige waterinlaat vanuit de Leijgraaf in de Dinthersehoek Loop voor de toekomst gewaarborgd. Dit gebeurt door het plaatsen van een nieuw duurzaam aanvoergemaal op waterkracht. Gemaal Den Doolhof nabij de Vorstenbosseweg te Vorstenbosch.

Maatregelen

De maatregelen bestaan o.a. uit:Plaatsen van een duurzaam aanvoergemaal Den Doolhof en verwijderen van bestaande inlaatstuw 211GB.

Inzage

Het ontwerp-projectplan ligt van 23 december 2016 tot en met 3 februari 2017 op werkdagen van 9:00 uur tot 16:30 uur ter inzage op de volgende locaties:

Waterschapshuis, Pettelaarpark 70 te ’s-Hertogenbosch;

Districtskantoor, Dorpstraat 18 te Loosbroek.

U vindt het ontwerp-projectplan tevens op www.aaenmaas.nl.

 

Zienswijzen

Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging hun zienswijzen indienen tegen dit ontwerp-besluit. Zienswijzen kunnen zowel schriftelijk als mondeling worden ingediend.

Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen aan het Dagelijks Bestuur van waterschap Aa en Maas, Postbus 5049, 5201 GA ’s-Hertogenbosch.

Wilt u mondeling uw zienswijze indienen? Neem dan voor 3 februari 2017 contact op met de hierna genoemde projectleider.

Uitsluitend degene die tijdig een zienswijze hebben ingediend, hebben de mogelijkheid in beroep te gaan bij de rechtbank tegen het definitieve projectplan.

Van uw zienswijze en de reactie daarop van het Dagelijks Bestuur wordt een nota van zienswijzen opgesteld. In deze nota van zienswijzen kunnen uw persoonsgegevens worden vermeld. Wij verzoeken u in uw zienswijze uitdrukkelijk aan te geven of u bezwaar heeft tegen vermelding van uw persoonsgegevens.

 

Wilt u meer weten?

U kunt contact opnemen met projectleider Leon van Hoften of assistent projectleider Elka Vuteva. Deze zijn bereikbaar op 088 -17 88 000.

 

’s-Hertogenbosch, 23 december 2016

 

Naar boven