Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2016, 10100BeleidsregelsGewijzigd beleid ontheffingen wegen

Het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen heeft op 12 oktober 2016 een wijziging in de Beleidsnotitie Ontheffingen Wegen Waterschap Scheldestromen vastgesteld. Voor het plaatsen van windturbines is bepaald dat windturbines niet binnen 20 meter ten opzichte van de as van de verkeersbaan geplaatst mogen worden en dat de tip van de rotorbladen niet tot boven de weg mogen reiken.