Verleende watervergunningen

Periode: 1 tot en met 7 februari 2016

 

Watervergunning voor: het uitvoeren van grondonderzoek.

Locatie: nabij Rijnkade 150 Arnhem

Zaaknummer WRIJVERG-2-45700

Datum bekendmaking besluit: 1 februari 2016

 

Watervergunning voor: het houden van wedstrijden met elektro modelboten.

Locatie: Afwatering van de Vijver, Zutphen

Zaaknummer WRIJVERG-2-44877

Datum bekendmaking besluit: 1 februari 2016

 

Watervergunning voor: het leggen van een dam met duiker.

Locatie: Deldenbroekseweg 8a Vorden

Zaaknummer WRIJVERG-2-44935

Datum bekendmaking besluit: 2 februari 2016

 

Watervergunning voor: het aanbrengen van beplanting.

Locatie: langs Afwatering van Bierkamp en Brummeler Laak, gem. Lochem en Zutphen

Zaaknummer WRIJVERG-2-45567

Datum bekendmaking besluit: 2 februari 2016

 

Watervergunning voor: het verwijderen van begroeiing.

Locatie: waterkering langs het Pannerdensch Kanaal en de Boven Rijn tussen Loo en Spijk.

Zaaknummer WRIJVERG-2-37701

Datum bekendmaking besluit: 3 februari 2016

 

Watervergunning voor: het trainen van honden.

Locatie: diverse locaties in Terborg, Azewijn, Voorst en Dinxperlo

Zaaknummer WRIJVERG-2-33605

Datum bekendmaking besluit: 4 februari 2016

 

Watervergunning voor: het leggen van twee dammen met duikers.

Locatie: nabij Sleeg 8a en 8b te Zevenaar

Zaaknummer WRIJVERG-2-43084

Datum bekendmaking besluit: 4 februari 2016

 

Watervergunning voor: het leggen van een kabelverbinding tussen windmolens.

Locatie: Windpark Netterden

Zaaknummer WRIJVERG-2-43977

Datum bekendmaking besluit: 4 februari 2016

 

 

 

Belanghebbenden die het niet eens zijn met de beslissing van het waterschap kunnen een bezwaarschrift indienen. U heeft hiervoor zes weken de tijd. Deze termijn begint te lopen op de dag na bekendmaking van het besluit. Komt het bezwaarschrift te laat bij het waterschap binnen, dan kan het bezwaarschrift niet-ontvankelijk worden verklaard. Dat betekent dat uw bezwaarschrift niet inhoudelijk wordt behandeld.Aan wie richt u het bezwaarschrift? Uw bezwaarschrift richt u aan het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel, Postbus 148, 7000 AC Doetinchem. Wat staat er in uw bezwaarschrift? Het bezwaarschrift bevat tenminste de volgende punten: uw naam en adres, de dagtekening van het bezwaarschrift, het besluit waartegen u bezwaar maakt en het registratienummer van dat besluit, de reden(en) waarom u bezwaar maakt en uw handtekening. Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Indien onverwijlde spoed dat vereist, is het daarom mogelijk een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, Postbus 9030 6800 EM Arnhem. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Voorwaarde voor het vragen van een voorlopige voorziening is wel dat u een bezwaarschrift heeft ingediend.

 

Inzien watervergunning

 

U kunt de watervergunning op afspraak inzien op het kantoor van het Waterschap Rijn en IJssel, Liemersweg 2 in Doetinchem, op werkdagen van 9.00 uur tot 16.30 uur.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de unit Vergunningverlening en Handhaving, bereikbaar onder telefoonnummer 0314-369369.

Naar boven