Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2015
Nr. 9975

Gepubliceerd op 28 december 2015 09:00Belastingverordeningen waterschap ter inzage

Het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen maakt bekend dat de algemene vergadering op 16 december 2015 wijzigingsbesluiten van de Verordening watersysteemheffing, de Verordening zuiveringsheffing, de Verordening verontreinigingsheffing en de Legesverordening heeft vastgesteld.

Naast enkele technische aanpassingen in de Legesverordening zijn in de vastgestelde besluiten de voor 2016 geldende tarieven opgenomen.

De besluiten liggen vanaf 30 december 2015 tot en met 23 maart 2016 ter inzage bij de recepties van de kantoren in Middelburg en Terneuzen van 8.00 tot 17.00 uur en zijn tevens te raadplegen op de website van het waterschap (www.scheldestromen.nl).

 

Inhoudsopgave


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl