Belastingverordeningen waterschap ter inzage

Het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen maakt bekend dat de algemene vergadering op 16 december 2015 wijzigingsbesluiten van de Verordening watersysteemheffing, de Verordening zuiveringsheffing, de Verordening verontreinigingsheffing en de Legesverordening heeft vastgesteld.

Naast enkele technische aanpassingen in de Legesverordening zijn in de vastgestelde besluiten de voor 2016 geldende tarieven opgenomen.

De besluiten liggen vanaf 30 december 2015 tot en met 23 maart 2016 ter inzage bij de recepties van de kantoren in Middelburg en Terneuzen van 8.00 tot 17.00 uur en zijn tevens te raadplegen op de website van het waterschap (www.scheldestromen.nl).

 

Naar boven