Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2015, 9896Overige overheidsinformatie

Toekomstig waterbeheer in Zeeland

Hoe pakken we het waterbeheer in de toekomst aan? Op die vraag gaan we in op het waterbeheerplan 2016 – 2021. Onze leefomgeving staat voortdurend onder invloed van externe invloeden. Denk aan gevolgen van klimaatontwikkeling en daardoor veranderende neerslagpatronen. Dat stelt het waterbeheer in stedelijk en landelijk gebied voor belangrijke en forse opgaven. Zonder aanpassing in de waterhuishouding en inrichting van het gebied heeft dat op termijn grote gevolgen denk aan toenemende risico’s op wateroverlast of verslechtering van de waterkwaliteit tijdens langere periodes van droogte.

 

Bekijk het volledige Waterbeheerplan 2016 – 2021 of lees de samenvatting op onze website.