Waterschapsblad van Waterschap Hollandse Delta

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap Hollandse DeltaWaterschapsblad 2015, 981Overige besluiten van algemene strekking
Wijziging Inspraakverordening waterschap Hollandse Delta 2013
Conform artikel 73 e.v. van de Waterschapswet maakt de Verenigde Vergadering van waterschap Hollandse Delta bekend dat het op 29 januari 2015 de Inspraakverordening waterschap Hollandse Delta 2013 heeft gewijzigd door artikel 4 lid 1 onder d Inspraakverordening waterschap Hollandse Delta 2013 en de toelichting hierop (artikel 4 lid 1 onder d) te laten vervallen. Artikel 4 lid 1 onder d Inspraakverordening waterschap Hollandse Delta 2013 bepaalt dat onder de werking van de inspraakverordening projectplannen vallen voor zover vaststelling daarvan plaatsvindt door de Verenigde Vergadering. Artikel 4 lid 1 onder d Inspraakverordening waterschap Hollandse Delta 2013 is thans vervallen. Deze wijziging van de inspraakverordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van bekendmaking.
 
 
Ridderkerk, 9 februari 2015
Dijkgraaf en heemraden, names deze:
 
Drs. A.A. van Vliet, secretaris-directeur