Bekendmaking verleende watervergunningen

Periode: 16 tot en met 30 november 2015

 

Watervergunning voor: het afdammen van een watergang en verwijderen van een gasleiding.

Locatie: Beerenclaauwstraat 1 Groessen

Zaaknummer WRIJVERG-2-39200

Datum: 16 november 2015

 

Watervergunning voor: het varen met een kano, boot oen raft op watergang de Berkel, Oude IJssel en Schipbeek.

Locatie: de Berkel tussen Zutphen en Eibergen, Oude IJssel tussen Gendringen en Doesburg, Schipbeek nabij Markelo.

Zaaknummer WRIJVERG-2-40556

Datum: 16 november 2015

 

Watervergunning voor: het aanleggen van 2 bruggen, plaasen steiger, aanleggen voetpad en een onderdoorgang.

Locatie: verbindingsroute tussen centrum Eibergen en de Mallemse Molen.

Zaaknummer WRIJVERG-2-41712

Datum: 16 november 2015

 

Watervergunning voor: herstelwerkzaamheden bij watergang Slijpbeek.

Locatie: Mariëndaal Arnhem

Zaaknummer WRIJVERG-2-41956

Datum: 17 november 2015

 

Watervergunning voor: het aanbrengen van een drijvende steiger.

Locatie: de Berkel, Marspoortstraat Zutphen

Zaaknummer WRIJVERG-2-38705

Datum: 18 november 2015

 

Watervergunning voor: het bouwen van een sanitair gebouw.

Locatie: dijkvak Zwarte Schaar Doesburg

Zaaknummer WRIJVERG-2-42128

Datum: 24 november 2015

 

Watervergunning voor: het leggen van een mantelbuis middels gestuurde boring.

Locatie: Deventerweg 121a Deventer

Zaaknummer WRIJVERG-2-40628

Datum: 25 november 2015

 

Watervergunning voor: het aanbrengen van beplanting en plaatsen van hekwerken.

Locatie: Stadsedijk 3a Halle

Zaaknummer WRIJVERG-2-41238

Datum: 25 november 2015

 

Watervergunning voor: het plaatsen van een houten paal.

Locatie: waterkering Lathum Bandijk 45

Zaaknummer WRIJVERG-2-42224

Datum: 25 november 2015

 

 

 

 

 

 

Belanghebbenden die het niet eens zijn met de beslissing van het waterschap kunnen een bezwaarschrift indienen. U heeft hiervoor zes weken de tijd. Deze termijn begint te lopen op de dag na bekendmaking van het besluit. Komt het bezwaarschrift te laat bij het waterschap binnen, dan kan het bezwaarschrift niet-ontvankelijk worden verklaard. Dat betekent dat uw bezwaarschrift niet inhoudelijk wordt behandeld.Aan wie richt u het bezwaarschrift? Uw bezwaarschrift richt u aan het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel, Postbus 148, 7000 AC Doetinchem. Wat staat er in uw bezwaarschrift? Het bezwaarschrift bevat tenminste de volgende punten: uw naam en adres, de dagtekening van het bezwaarschrift, het besluit waartegen u bezwaar maakt en het registratienummer van dat besluit, de reden(en) waarom u bezwaar maakt en uw handtekening. Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Indien onverwijlde spoed dat vereist, is het daarom mogelijk een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, Postbus 9030 6800 EM Arnhem. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Voorwaarde voor het vragen van een voorlopige voorziening is wel dat u een bezwaarschrift heeft ingediend.

 

Inzien watervergunning

 

U kunt de watervergunning op afspraak inzien op het kantoor van het Waterschap Rijn en IJssel, Liemersweg 2 in Doetinchem, op werkdagen van 9.00 uur tot 16.30 uur.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de unit Vergunningverlening en Handhaving, bereikbaar onder telefoonnummer 0314-369369.

Naar boven