Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2015, 9450Plannen | overig

Dijkversterking Schouwen-Duiveland

Dijktraject Boerderij de Ruijter

 

Waterschap Scheldestromen versterkt in 2016 het dijktraject Boerderij de Ruijter in de gemeente Schouwen-Duiveland. Voor dit traject is een projectplan geschreven. Dit plan ligt in de periode van 7 december 2015 tot en met 17 januari 2016 ter inzage.

Uw zienswijze op het projectplan kunt u tot en met 17 januari 2016 schriftelijk kenbaar maken aan het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen, Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg.