Algemene Vergadering en commissies

Op woensdag 16 december 2015 is er om 17.00 uur een openbare algemene vergadering in het waterschapskantoor te Middelburg.

Voorafgaand aan deze vergadering vinden openbare commissievergaderingen plaats. De commissie Waterkeringen en Wegen vergadert op dinsdag 8 december om 17.00 uur. De commissie Waterbeheer vergadert op dinsdag 8 december om 19.30 uur. De commissie Bestuurlijke en Economische Zaken vergadert op woensdag 9 december om 19.30 uur. Deze commissievergaderingen vinden plaats in het waterschapskantoor te Middelburg.

 

Naar boven