Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2015, 9270Overige besluiten van algemene strekking

Watervergunning

Het waterschap heeft op 23 november 2015 een watervergunning verleend aan de gemeente Hulst voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van de aanleg van een nieuw rioolstelsel in de Geslechtendijk en omgeving in Sint Jansteen.