Bekendmaking verleende watervergunningen
Periode: 1 tot en met 15 november 2015
 
Watervergunning voor: het planten van een houtsingel.
Locatie: Hagtweg 8 Aalten
Zaaknummer WRIJVERG-2-41894
Datum: 2 november 2015
 
Watervergunning voor: dempen van een watergang.
Locatie: Hoeveslag Didam
Zaaknummer WRIJVERG-2-38798
Datum: 2 november 2015
 
Watervergunning voor: aanbrengen van een uitstroomvoorziening.
Locatie: IJsseldijk Westervoort
Zaaknummer WRIJVERG-2-39672
Datum: 2 november 2015
 
Watervergunning voor: aansluiten van een kavelsloot op een watergang.
Locatie: Ruurloseweg 61 Borculo
Zaaknummer WRIJVERG-2-41583
Datum: 2 november 2015
 
Watervergunning voor: verwijderen en leggen van een dam met duiker.
Locatie: Broekhuizerstraat - Weemstraat Wehl
Zaaknummer WRIJVERG-2-41448
Datum: 9 november 2015
 
Watervergunning voor: het repareren van een meerpaal.
Locatie: Nieuwe Havenweg Arnhem
Zaaknummer WRIJVERG-2-41568
Datum: 9 november 2015
 
Watervergunning voor: het verrichten van diverse werkzaamheden.
Locatie: Blankenweg 1 Arnhem
Zaaknummer WRIJVERG-2-41813
Datum: 10 november 2015
 
Watervergunning voor: het houden van slipjacht
Locatie: omgeving Etten
Zaaknummer WRIJVERG-2-42413
Datum: 11 november 2015
 
 
Belanghebbenden die het niet eens zijn met de beslissing van het waterschap kunnen een bezwaarschrift indienen. U heeft hiervoor zes weken de tijd. Deze termijn begint te lopen op de dag na bekendmaking van het besluit. Komt het bezwaarschrift te laat bij het waterschap binnen, dan kan het bezwaarschrift niet-ontvankelijk worden verklaard. Dat betekent dat uw bezwaarschrift niet inhoudelijk wordt behandeld.Aan wie richt u het bezwaarschrift? Uw bezwaarschrift richt u aan het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel, Postbus 148, 7000 AC Doetinchem. Wat staat er in uw bezwaarschrift? Het bezwaarschrift bevat tenminste de volgende punten: uw naam en adres, de dagtekening van het bezwaarschrift, het besluit waartegen u bezwaar maakt en het registratienummer van dat besluit, de reden(en) waarom u bezwaar maakt en uw handtekening. Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Indien onverwijlde spoed dat vereist, is het daarom mogelijk een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, Postbus 9030 6800 EM Arnhem. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Voorwaarde voor het vragen van een voorlopige voorziening is wel dat u een bezwaarschrift heeft ingediend.
 
Inzien watervergunning
 
U kunt de watervergunning op afspraak inzien op het kantoor van het Waterschap Rijn en IJssel, Liemersweg 2 in Doetinchem, op werkdagen van 9.00 uur tot 16.30 uur.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de unit Vergunningverlening en Handhaving, bereikbaar onder telefoonnummer 0314-369369.
Naar boven