Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2015, 9058Overige besluiten van algemene strekking
Ter inzage
De concepten van de 2e wijziging van de programmabegroting 2015 en die van de programmabegroting 2016/meerjarenraming 2016-2019 liggen ter inzage bij waterschap Scheldestromen. Het adres is Kanaalweg 1, 4337 PA Middelburg. De behandeling van deze stukken vindt plaats in de algemene vergadering van 16 december 2015. Zienswijzen kunnen vooraf worden ingediend bij de algemene vergadering van het waterscvhap. Het adres is: Algemene Vergadering waterschap Scheldestromen, Postbus 1000, 4333 ZW Middelburg.