Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2015, 9017Plannen | overig
Ter inzage
Het ontwerpplan Voor de kustversterking Schouwen ligt ter inzage bij het waterschap Scheldestromen. Het adres van het kantoor is: Kanaalweg 1, 4337 PA Middelburg.