Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2015, 8709Overige besluiten van algemene strekking
Algemene Vergadering en Commissies
Donderdag 19 november 2015 is er om 19.30 uur een openbare algemene vergadering in het waterschapskantoor te Middelburg. Voorafgaand aan deze vergadering vinden openbare commissievergaderingen plaats. De commissie Waterkeringen en Wegen vergadert op dinsdag 10 november om 17.00 uur. De commissie Waterbeheer vergadert op dinsdag 10 november om 19.30 uur. De commissie Bestuurlijke en Economische Zaken vergadert op woensdag 11 november om 19.30 uur. Deze commissievergaderingen vinden plaats in het waterschapskantoor te Middelburg. De vergaderstukken zijn te raadplegen op: http://scheldestromen.waterschapsinformatie.nl/vergadering/152530/Algemene vergadering Waterschap Scheldestromen 19-11-2015