Bekendmaking verleende watervergunningen
Periode: Oktober 2015
 
Watervergunning voor: het graven van een sloot en maken dam met duiker.
Locatie: Uurlingstraat Lathum
Zaaknummer WRIJVERG-2-38041
Datum: 14 oktober 2015
 
Watervergunning voor: het plaatsen van een steiger en uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden.
Locatie: Plekenpolburg, Greversweg in Winterswijk-Woold
Zaaknummer WRIJVERG-2-39810
Datum: 14 oktober 2015
 
Watervergunning voor: het onttrekken van oppervlaktewater en aanbrengen van een uitstroomvoorziening.
Locatie: watergang Wissinkbeek, Beerninkweg 28 Winterswijk
Zaaknummer WRIJVERG-2-40323
Datum: 14 oktober 2015
 
Watervergunning voor: het aanleggen van een flaneersteiger.
Locatie: langs de Oude IJssel, Handelskade in Doetinchem
Zaaknummer WRIJVERG-2-40963
Datum: 14 oktober 2015
 
Watervergunning voor: het onttrekken van oppervlaktewater.
Locatie: Kleine Veengoot en Veengoot, Strengendijk 1 Ruurlo en Bielemansdijk 42 Halle
Zaaknummer WRIJVERG-2-41827
Datum: 14 oktober 2015
 
Watervergunning voor: kabelwerkzaamheden, maken gestuurde boring en aanleggen mantelbuis.
Locatie: Sontstraat Zutphen
Zaaknummer WRIJVERG-2-41680
Datum: 15 oktober 2015
 
Watervergunning voor: het uitvoeren van grondonderzoek in een waterkering.
Locatie: Rijnstrangenweg 15 Groessen
Zaaknummer WRIJVERG-2-42565
Datum: 15 oktober 2015
 
Watervergunning voor: het maken van filmopnamen.
Locatie: op de zomerkade van de Zorgdijk in Pannerden
Zaaknummer WRIJVERG-2-40910
Datum: 20 oktober 2015
 
Watervergunning voor: aanleggen van een fietspad en plaatsen van een afvalbak.
Locatie: Lage Maat Westervoort
Zaaknummer WRIJVERG-2-40318
Datum: 27 oktober 2015
 
Watervergunning voor: het plaatsen van twee sleufsilo's.
Locatie: Dijkvak Bronkhorst dijkring 49 in Bronkhorst
Zaaknummer WRIJVERG-2-40496
Datum: 27 oktober 2015
 
Watervergunning voor: het leggen van glasvezelkabels.
Locatie: verbinding tussen Borculo en Vorden
Zaaknummer WRIJVERG-2-41382
Datum: 27 oktober 2015
 
Watervergunning voor: het planten van een houtsingel langs een watergang.
Locatie: Hagtweg 8 Aalten
Zaaknummer WRIJVERG-2-41894
Datum: 27 oktober 2015
 
 
 
 
 
Belanghebbenden die het niet eens zijn met de beslissing van het waterschap kunnen een bezwaarschrift indienen. U heeft hiervoor zes weken de tijd. Deze termijn begint te lopen op de dag na bekendmaking van het besluit. Komt het bezwaarschrift te laat bij het waterschap binnen, dan kan het bezwaarschrift niet-ontvankelijk worden verklaard. Dat betekent dat uw bezwaarschrift niet inhoudelijk wordt behandeld.Aan wie richt u het bezwaarschrift? Uw bezwaarschrift richt u aan het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel, Postbus 148, 7000 AC Doetinchem. Wat staat er in uw bezwaarschrift? Het bezwaarschrift bevat tenminste de volgende punten: uw naam en adres, de dagtekening van het bezwaarschrift, het besluit waartegen u bezwaar maakt en het registratienummer van dat besluit, de reden(en) waarom u bezwaar maakt en uw handtekening. Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Indien onverwijlde spoed dat vereist, is het daarom mogelijk een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, Postbus 9030 6800 EM Arnhem. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Voorwaarde voor het vragen van een voorlopige voorziening is wel dat u een bezwaarschrift heeft ingediend.
 
Inzien watervergunning
 
U kunt de watervergunning op afspraak inzien op het kantoor van het Waterschap Rijn en IJssel, Liemersweg 2 in Doetinchem, op werkdagen van 9.00 uur tot 16.30 uur.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de unit Vergunningverlening en Handhaving, bereikbaar onder telefoonnummer 0314-369369.
Naar boven