Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2015, 8371Overige besluiten van algemene strekking
Watervergunning Van Gelder BV
Het waterschap heeft op 22 oktober 2015 een watervergunning verleend aan Aannemingsbedrijf Van Gelder B.V. voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van een rioleringsreconstructie in de Lageweg en omgeving in Westenschouwen.