Watervergunning: voor het plaatsen van schanskorven op de bestaande damwand ten zuiden van het Boterdiep langs het Jaagpad nabij Onderdendam.
Terinzagelegging
Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 21 oktober 2015 tot en met 1 december 2015 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen.
Bezwaar maken
Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer E. (Eddi) Ottens, bereikbaar via telefoonnummer 050 - 3048911.
 
Naar boven