Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2015
Nr. 7999

Gepubliceerd op 16 oktober 2015 09:00Verkeersbesluiten
De volgende verkeersbesluiten zijn genomen:
Schouwen-Duiveland
1. Intrekken verkeersbesluit 2010006377: Tijdelijk verlagen snelheidslimiet van 80 naar 60 op de Stolpweg en de Nieuweweg te Nieuwerkerk, gemeente Schouwen-Duiveland; Instellen snelheidslimiet 60 km per uur op een gedeelte van de Nieuweweg en op een gedeelte van de Stolpweg, aanwijzen verplicht fietspad/verplicht (brom)fietspad en uitbreiden bestaande voorrangsregeling op de route Dreischor-Nieuwerkerk, gemeente Schouwen-Duiveland.
Noord-Beveland
 • 1.
  Instellen permanente snelheidslimiet van 30 km per uur op een gedeelte van de parallelweg N57 (parallelweg Veersegatdam) te Kamperland, gemeente Noord-Beveland.
 • 2.
  Aanwijzen fietsstroken langs de Provincialeweg tussen de bebouwde kom van Geersdijk en de Oude Kortgenedijk, aanwijzen verplicht (brom)fietspad langs de Provincialeweg tussen de Oude Kortgenedijk te Geersdijk en de Westdijk, uitbreiden bestaande voorrangsregeling op aansluitingen op de Provincialeweg tussen Geersdijk en Kortgene, gemeente Noord-Beveland.
 •  
Zuid-Beveland
 • 1.
  Formaliseren ingestelde adviessnelheid van 30 km per uur op gedeelte Oude Zeedijk en gedeelte Steldijk tussen Kattendijke en Wemeldinge, gemeente Goes/Kapelle.
 • 2.
  Instellen snelheidslimiet 60 km per uur op de Calandweg te Arnemuiden, gemeente Middelburg en op de Pietweg en Meerkoetweg te ’s-Heer Arendskerke, gemeente Goes.
 • 3.
  Aanwijzen verplicht fietspad langs de Olzendedijk en de Koksedijk, instellen adviessnelheid 30 km per uur op de kruising Koksedijk-Nieuwlandseweg-Inundatieweg-Nieuwlandse Binnendijk en regelen voorrang op aansluitingen en kruisingen van de Olzendedijk en de Koksedijk te Oostdijk, gemeente Reimerswaal.
 • 4.
  Instellen snelheidslimiet 60 km per uur op de Korenweg te Lewedorp en op de Stoofweg te Nieuwdorp, gemeente Borsele.
 
Ter inzage
De verkeersbesluiten en de bijbehorende stukken zijn vanaf 16 oktober 2015, gedurende 6 weken, in te zien op de website van het waterschap www.scheldestromen.nl/bekendmakingen. Voor een toelichting op het besluit kunt u telefonisch een afspraak maken.
Bezwaar
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belanghebbende gedurende de termijn van ter inzage legging tegen het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift dient ondertekend gezonden te worden aan waterschap Scheldestromen, Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg en ten minste het volgende te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, vermelding van de datum en het nummer of kenmerk van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt en een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen. Als een bezwaarschrift is ingediend, kan de bezwaarmaker ook een verzoek indienen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet gericht worden aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West Brabant, Team Bestuursrecht, postbus 90006, 4800 PA Breda.

Inhoudsopgave


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl