Waterschapsblad van Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap van Schieland en de KrimpenerwaardWaterschapsblad 2015, 782Overige besluiten van algemene strekking
Wijzigen vergunning L.14.095
(L.14.095, 29 januari 2015) Vaessen Algemeen Bouwbedrijf, het wijzigen van de vergunning voor de grondwateronttrekking bij bouwwerkzaamheden bij mulitfunctionele accommodatie 'Prinsenhof' aan het Bramanteplein 2 in Rotterdam. De wijziging betreft het onttrekkingsdebiet; er zal maximaal 310 m3/uur onttrokken worden.
De stukken liggen ter inzage op het kantoor van het hoogheemraadschap. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen, tel. 010 45 37 300. Tegen de vergunningen/ontheffingen kunt u schriftelijk tot zes weken na bij de vergunningen genoemde besluitdatum bezwaar indienen bij het hoogheemraadschap.
Het bezwaarschrift dient gemotiveerd te zijn en moet schriftelijk worden ingediend bij:
College van dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland en de Krimpenerwaard
Postbus 4059
3006 AB Rotterdam
Wij verzoeken u hierbij op de envelop het woord ’’bezwaarschrift’’ te vermelden.