Bekendmaking verleende watervergunningen
Periode: 16 tot en met 30 september 2015
 
Watervergunning voor: het plaatsen van een uitstroomvoorziening, aanleggen verhoging en verharding.
Locatie: t.h.v. Typograaf 8 te Duiven
Zaaknummer WRIJVERG-2-28055
Datum: 21 september 2015
 
Watervergunning voor: het tijdelijk leggen van 2 pontons t.b.v. het het uitvoeren van renovatiewerkzaamheden.
Locatie: in de Keizersbeek te Ulft
Zaaknummer WRIJVERG-2-39426
Datum: 21 september 2015
 
Watervergunning voor: aanpassen van het talud, maken van een uitrijstrook en verwijderen van een boom.
Locatie: kruising IJssellaan-Grevelingenstraat te Arnhem
Zaaknummer WRIJVERG-2-39519
Datum: 21 september 2015
 
Watervergunning voor: het uitvoeren van pompproeven.
Locatie: diverse watergangen in Westervoort
Zaaknummer WRIJVERG-2-39734
Datum: 21 september 2015
 
Watervergunning voor: het slopen van funderingen en uitvoeren van een bodemsanering.
Locatie: Boterdijk 15 en 17 te Tolkamer
Zaaknummer WRIJVERG-2-40706
Datum: 21 september 2015
 
Watervergunning voor: het aanleggen van een fietspad.
Locatie: langs de Groenlose Slinge, tussen de Schaepmanstraat 1 en Kapotte brug te Groenlo
Zaaknummer WRIJVERG-2-38827
Datum: 23 september 2015
 
Watervergunning voor: het verwijderen en aanleggen van beschoeiing.
Locatie: langs watergang Klarenbeek, Bosweg Arnhem
Zaaknummer WRIJVERG-2-39150
Datum: 23 september 2015
 
Watervergunning voor: het aanleggen van een dam met duiker.
Locatie: Gasteveldsdijk 8 Lievelde
Zaaknummer WRIJVERG-2-39204
Datum: 23 september 2015
 
Watervergunning voor: het maken van een uitstroomvoorziening.
Locatie: de Schans/park Fort Geldersoord te Westervoort
Zaaknummer WRIJVERG-2-36980
Datum: 24 september 2015
 
Watervergunning voor: het leggen van een zinker en verwijderen van een leiding.
Locatie: Needseweg N823 te Eibergen
Zaaknummer WRIJVERG-2-39454 en WRIJVERG-2-39994
Datum: 24 september 2015
 
Watervergunning voor: het maken van 2 uitstroomvoorzieningen en verbreden van een watergang.
Locatie: watergang Molenbeek, Slaakweg 273 te Arnhem
Zaaknummer WRIJVERG-2-37965
Datum: 29 september 2015
 
Watervergunning voor: het tijdelijke plaatsen van bruggen.
Locatie: de Berkel, nabij de Hekweg te Geesteren
Zaaknummer WRIJVERG-2-40175
Datum: 29 september 2015
 
 
 
 
Belanghebbenden die het niet eens zijn met de beslissing van het waterschap kunnen een bezwaarschrift indienen. U heeft hiervoor zes weken de tijd. Deze termijn begint te lopen op de dag na bekendmaking van het besluit. Komt het bezwaarschrift te laat bij het waterschap binnen, dan kan het bezwaarschrift niet-ontvankelijk worden verklaard. Dat betekent dat uw bezwaarschrift niet inhoudelijk wordt behandeld.Aan wie richt u het bezwaarschrift? Uw bezwaarschrift richt u aan het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel, Postbus 148, 7000 AC Doetinchem. Wat staat er in uw bezwaarschrift? Het bezwaarschrift bevat tenminste de volgende punten: uw naam en adres, de dagtekening van het bezwaarschrift, het besluit waartegen u bezwaar maakt en het registratienummer van dat besluit, de reden(en) waarom u bezwaar maakt en uw handtekening. Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Indien onverwijlde spoed dat vereist, is het daarom mogelijk een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, Postbus 9030 6800 EM Arnhem. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Voorwaarde voor het vragen van een voorlopige voorziening is wel dat u een bezwaarschrift heeft ingediend.
 
Inzien watervergunning
 
U kunt de watervergunning op afspraak inzien op het kantoor van het Waterschap Rijn en IJssel, Liemersweg 2 in Doetinchem, op werkdagen van 9.00 uur tot 16.30 uur.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de unit Vergunningverlening en Handhaving, bereikbaar onder telefoonnummer 0314-369369.
Naar boven