Waterschapsblad van Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap van Schieland en de KrimpenerwaardWaterschapsblad 2015, 775Plannen | overig
Projectplan verbreden watergang Loet-Berkenwoudse Vliet vastgesteld
Het hoogheemraadschap verbreedt de verbindingssloot tussen de Loet en de Berkenwoudse molenvliet. Daarnaast wordt een dubbele duiker ter plaatse vervangen. Het doel van deze maatregelen is het realiseren van een robuustere verbinding tussen de Loet en de Berkenwoudse molenvliet. Namens het college van dijkgraaf en hoogheemraden heeft de opdrachtgever, hoofd van de afdeling Watersystemen, het ontwerp-projectplan op dinsdag 4 november 2014 vastgesteld en besloten ter inzage te leggen.
Meer informatie en inspraak 
In het kader van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure heeft het ontwerp-projectplan van dinsdag 11 november 2014 tot en met maandag 22 december 2014 (6 weken) ter inzage gelegen. Belanghebbenden hebben gedurende deze periode de mogelijkheid gehad hun zienswijze schriftelijk of mondeling in te indienen bij het hoogheemraadschap. Er zijn in deze periode geen zienswijzen ingediend. Het projectplan is daarom op 27 januari 2015 door het college van Dijkgraaf en Hoogheemraden van Schieland en de Krimpenerwaard ongewijzigd vastgesteld.
 
Beroep
Vanaf maandag 2 februari 2015 t/m vrijdag 13 maart 2015 kan schriftelijk beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Op onze website www.hhsk.nl staat aangegeven wie beroep kan instellen. U vindt daar ook andere belangrijke informatie over het indienen van beroep of het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening.