Ontwerp, wijziging begroting 2015 van het Gemeenschappelijk Belastingkantoor GBLT, Waterschap Groot-Salland
Het dagelijks bestuur van het waterschap heeft op 22 september 2015 ingestemd met een wijziging van de begroting 2015 van het Gemeenschappelijk Belastingkantoor GBLT. Deze wijziging zal op 29 oktober a.s. worden besproken in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van het waterschap. Conform artikel 68, tweede lid van de Wet gemeenschappelijke regelingen leggen wij deze ontwerp wijziging van de begroting ter inzage. Het ontwerp is, tegen betaling van kosten, algemeen verkrijgbaar en ligt van 28 september tot en met 12 oktober ter inzage op het waterschaphuis.
 
Voor vragen kunt u contact opnemen met hveen@wgs.nl 
 
De ontwerp wijzing kunt u in pdf-formaat downloaden in de linkerbalk.
 
Naar boven