Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2015, 7634Beschikkingen | afhandeling
Watervergunning
Watervergunning verleend aan: waterschap Scheldestromen voor: Informatie betreft aanvraag watervergunning (A4) ivm onttrekken grondwater tbv aanleg Nerada installatie locatie Duivelshoekseweg 2 Breskens kad.bekend gem. Oostburg L 1672.