Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2015, 7633Beschikkingen | afhandeling
Watervergunning RUD Zeeland
Het waterschap heeft op 14 september 2015 een watervergunning verleend aan RUD Zeeland voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van een sanering ter plaatse van Oudeweg 1 in Axel.