Watervergunning: voor het aanleggen van een tijdelijke dam met duiker nabij de Riet 1 te Leek.
Terinzagelegging
Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 23 september 2015 tot en met 3 november 2015 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen.
Bezwaar maken
Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer E. (Eddi) Ottens, bereikbaar via telefoonnummer 050 - 3048911.
 
Naar boven