Waterschapsblad van Waterschap Rivierenland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap RivierenlandWaterschapsblad 2015, 7317Plannen | ruimtelijk
Ontwerp Wegenbeheerplan 2016-2021 Waterschap Rivierenland
Het college van dijkgraaf en heemraden (cdh) van Waterschap Rivierenland besluit, gelet op de Inspraakverordening Waterschap Rivierenland 2010 en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, het ontwerp Wegenbeheerplan 2016-2021 ter inzage te leggen.
 
Inhoud ontwerp Wegenbeheerplan 2016-2021
Het waterschap heeft ongeveer 600 km aan wegen in beheer en onderhoud in de Alblasserwaard
en de Vijfheerenlanden. Aan de hand van diverse thema’s is het beheerplan wegen opgesteld. Belangrijk punt is dat alle thema’s ook speciale aandacht krijgen uit de hoek van innovatie en Duurzaamheid. Vandaag de dag is innovatie steeds meer van toepassing en onderwerp van gesprek. Vanwege het milieu en financiën is Duurzaamheid eveneens een centraal onderwerp in het beheerplan wegen. Tot slot is verkeersveiligheid is een belangrijk item voor Waterschap Rivierenland. Met dit Wegen Beheerplan hebben we een middel in handen om samen te werken aan een nog grotere verkeersveiligheid, met tegelijkertijd de kans om te innoveren en samenwerking te versterken in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden.
 
Voor de inhoud van het ontwerp Wegenbeheerplan met bijlagen wordt verwezen naar de stukken die ter inzage liggen, zoals hierna vermeld.
 
Ontwerp-Wegenbeheerplan 2016-2021 met bijlagen ter inzage
Voordat het college van dijkgraaf en heemraden overgaat tot vaststelling van het Wegenbeheerplan  ligt het ontwerp van het Wegenbeheerplan met bijlagen van woensdag 16 september 2015 tot en met dinsdag 27 oktober 2015 voor iedereen tijdens kantooruren ter inzage in het kantoor van het waterschap, De Blomboogerd 1 te Tiel.
 
Reageren
Tijdens de inzagetermijn kunnen belanghebbenden en inwoners mondeling, schriftelijk of digitaal reageren op het ontwerp Wegenbeheerplan.
 
Voor een mondelinge zienswijze kunt u terecht bij de heer L. Onvlée van de Afdeling Weg- en waterbouw (bereikbaar op telefoonnummer 0344-649363).
 
Voor een schriftelijke reactie kunt u een brief richten aan het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland, Postbus 599, 4000 AN Tiel.
 
Voor het indienen van een digitale zienswijze kunt u het geschikte formulier vinden op:
http://www.waterschaprivierenland.nl/common/regelen-en-aanvragen/zienswijze.html Reacties per e-mail kunnen en zullen wij niet in behandeling nemen.
 
Het indienen van zienswijzen kan tot en met  27 oktober 2015.