Bekendmaking verleende watervergunningen
Periode: 17 tot en met 31 augustus 2015
 
Watervergunning voor: het uitvoeren van diverse werkzaamheden t.b.v. de oprichting van windmolenpark.
Locatie: Windmolenpark Netterden
Zaaknummer WRIJVERG-2-39375
Datum: 17 augustus 2015
 
Watervergunning voor: het plaatsen van een fietsenstalling.
Locatie: nabij de Doetinchemse Slinge, Slingelaan 1 Doetinchem
Zaaknummer WRIJVERG-2-39256
Datum: 20 augustus 2015
 
Watervergunning voor: het verleggen van een watergang.
Locatie: Dorpstraat Hummelo
Zaaknummer WRIJVERG-2-38552
Datum: 20 augustus 2015
 
Watervergunning voor: het leggen van een duiker.
Locatie: Warfslatweg 1 Eibergen
Zaaknummer WRIJVERG-2-38835
Datum: 20 augustus 2015
 
Watervergunning voor: het uitvoeren van een sondering.
Locatie: Siemelinksweg Deventer
Zaaknummer WRIJVERG-2-38599
Datum: 26 augustus 2015
 
Watervergunning voor: het aanbrengen van beschermingspalen.
Locatie: watergang Heuzelsgoot, nabij Eibergsestraat, Maliebaan en Lievelderstraat te Groenlo
Zaaknummer WRIJVERG-2-38230
Datum: 31 augustus 2015
 
Watervergunning voor: het uitvoeren van geotechnisch onderzoek.
Locatie: Havenstraat 1 Zutphen
Zaaknummer WRIJVERG-2-38701
Datum: 31 augustus 2015
 
Watervergunning voor: het wijzigen van een bestaande brug en aanbrengen taludbescherming.
Locatie: Ahavestraat 50 Aalten
Zaaknummer WRIJVERG-2-39131
Datum: 31 augustus 2015
 
Watervergunning voor: het plaatsen van een bankje en picknickset
Locatie: TOP bij primaire waterkering dijkvak Broekhuizen te Laag Keppel
Zaaknummer WRIJVERG-2-39592
Datum: 31 augustus 2015
 
Watervergunning voor: het onttrekken van oppervlaktewater.
Locatie: Oude IJssel, Havenstraat 70 Doetinchem
Zaaknummer WRIJVERG-2-40244
Datum: 31 augustus 2015
 
 
 
 
 
Belanghebbenden die het niet eens zijn met de beslissing van het waterschap kunnen een bezwaarschrift indienen. U heeft hiervoor zes weken de tijd. Deze termijn begint te lopen op de dag na bekendmaking van het besluit. Komt het bezwaarschrift te laat bij het waterschap binnen, dan kan het bezwaarschrift niet-ontvankelijk worden verklaard. Dat betekent dat uw bezwaarschrift niet inhoudelijk wordt behandeld.Aan wie richt u het bezwaarschrift? Uw bezwaarschrift richt u aan het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel, Postbus 148, 7000 AC Doetinchem. Wat staat er in uw bezwaarschrift? Het bezwaarschrift bevat tenminste de volgende punten: uw naam en adres, de dagtekening van het bezwaarschrift, het besluit waartegen u bezwaar maakt en het registratienummer van dat besluit, de reden(en) waarom u bezwaar maakt en uw handtekening. Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Indien onverwijlde spoed dat vereist, is het daarom mogelijk een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, Postbus 9030 6800 EM Arnhem. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Voorwaarde voor het vragen van een voorlopige voorziening is wel dat u een bezwaarschrift heeft ingediend.
 
Inzien watervergunning
 
U kunt de watervergunning op afspraak inzien op het kantoor van het Waterschap Rijn en IJssel, Liemersweg 2 in Doetinchem, op werkdagen van 9.00 uur tot 16.30 uur.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de unit Vergunningverlening en Handhaving, bereikbaar onder telefoonnummer 0314-369369.
Naar boven