Waterschapsblad van Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap van Schieland en de KrimpenerwaardWaterschapsblad 2015, 714Overige besluiten van algemene strekking
Verleende vergunning voor het leggen en hebben van een telecomkabel in de primaire waterkering
(K.14.742, 27 januari 2015) KPN Telecom B.V. het leggen en hebben van een telecomkabel in de primaire waterkering ter plaatse van de Molendijk 11d in Krimpen aan de Lek.
De stukken liggen ter inzage op het kantoor van het hoogheemraadschap. Voor nadere informatie kuntu contact opnemen, tel.010-4537300. Tegen de vergunningen/ontheffingen kunt u schriftelijk tot zesweken na de bij de vergunningen genoemde besluitdatum bezwaar indienen bij het hoogheemraadschap.Het bezwaarschrift dient gemotiveerd te zijn en moet schriftelijk worden ingediend bij:College van dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland en de KrimpenerwaardPostbus 40593006 AB RotterdamWij verzoeken u hierbij op.de envelop het woord "bezwaarschrift "te vermelden.