Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2015, 678Plannen | ruimtelijk
Gemaal Schore
Van 2 februari tot 16 maart 2015 ligt het projectplan van gemaal Schore ter inzage. Belanghebbenden kunnen in deze periode eventueel bezwaar op het projectplan kenbaar maken. Dit kan in een schriftelijke reactie gericht aan het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen, postbus 1000, 4330 ZW in Middelburg. Het projectplan is ook op papier in te zien op de waterschapskantoren in Middelburg en Terneuzen, iedere werkdag tussen 08.00 en 17.00 uur.
In het plan wordt de aanleiding, het doel, de plaats en de werking van het nieuw te bouwen gemaal Schore, inclusief vispassage, beschreven. Eveneens is aangegeven hoe het werk bijdraagt aan de doelstellingen van de Waterwet en op welke manier de rechtsbescherming is geregeld.