Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2015
Nr. 678

Gepubliceerd op 2 februari 2015 09:00Gemaal Schore
Van 2 februari tot 16 maart 2015 ligt het projectplan van gemaal Schore ter inzage. Belanghebbenden kunnen in deze periode eventueel bezwaar op het projectplan kenbaar maken. Dit kan in een schriftelijke reactie gericht aan het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen, postbus 1000, 4330 ZW in Middelburg. Het projectplan is ook op papier in te zien op de waterschapskantoren in Middelburg en Terneuzen, iedere werkdag tussen 08.00 en 17.00 uur.
In het plan wordt de aanleiding, het doel, de plaats en de werking van het nieuw te bouwen gemaal Schore, inclusief vispassage, beschreven. Eveneens is aangegeven hoe het werk bijdraagt aan de doelstellingen van de Waterwet en op welke manier de rechtsbescherming is geregeld.
 

Inhoudsopgave


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl