Bekendmaking verleende watervergunningen
Periode: 1 tot en met 15 augustus 2015
 
Watervergunning voor: het aanleggen van een terras en maken van een klapsteiger.
Locatie: Prinses Marijkelaan 11 Zutphen
Zaaknummer WRIJVERG-2-37293
Datum: 4 augustus 2015
 
Watervergunning voor: het plaatsen van 4 peilbuizen.
Locatie: Letlandsestraat Zupthen
Zaaknummer WRIJVERG-2-37589
Datum: 4 augustus 2015
 
Watervergunning voor: het aanleggen van een uitstroomvoorziening.
Locatie: Heideweg 2 Harreveld
Zaaknummer WRIJVERG-2-37693
Datum: 4 augustus 2015
 
Watervergunning voor: het dempen van een deel van een watergang.
Locatie: Oude Steeg 7 Zevenaar
Zaaknummer WRIJVERG-2-37841
Datum: 4 augustus 2015
 
Watervergunning voor: het onttrekken van oppervlaktewater voor beregening.
Locatie: Winterswijkseweg Groenlo watergang Bypass Slinge-Oosterholt
Zaaknummer WRIJVERG-2-38396
Datum: 4 augustus 2015
 
Watervergunning voor: het verplaatsen van een dam met duiker en overstortleiding.
Locatie: Afwatering van "Den Bremer" in Toldijk
Zaaknummer WRIJVERG-2-38033
Datum: 5 augustus 2015
 
Watervergunning voor: het varen met een rubberboot met elektromotor op de Berkel
Locatie: de Berkel tussen Almen en Lochem en tussen Almen en Zutphen
Zaaknummer WRIJVERG-2-38145
Datum: 5 augustus 2015
 
Watervergunning voor: het vervangen van riolering en plaatsen van een inspectieput.
Locatie: dijkvak Onderlangs Arnhem
Zaaknummer WRIJVERG-2-39899
Datum: 6 augustus 2015
 
Watervergunning voor: het leggen van een voetgangersbrug.
Locatie: over watergang Willinkbeek nabij de Wesselerweg te Winterswijk
Zaaknummer WRIJVERG-2-37430
Datum: 7 augustus 2015
 
Watervergunning voor: het zwemmen en duiken in watergang Afwatering van de Vijver
Locatie: Keucheniusstraat Zutphen
Zaaknummer WRIJVERG-2-37597
Datum: 7 augustus 2015
 
Watervergunning voor: leggen van een glasvezelkabel.
Locatie: Bingerdesedijk Giesbeek en Havikerwaard De Steeg
Zaaknummer WRIJVERG-2-38392
Datum: 7 augustus 2015
 
Watervergunning voor: het leggen van een persleiding.
Locatie: B. Ubbinkweg Doesburg
Zaaknummer WRIJVERG-2-37845
Datum: 14 augustus 2015
 
 
 
Belanghebbenden die het niet eens zijn met de beslissing van het waterschap kunnen een bezwaarschrift indienen. U heeft hiervoor zes weken de tijd. Deze termijn begint te lopen op de dag na bekendmaking van het besluit. Komt het bezwaarschrift te laat bij het waterschap binnen, dan kan het bezwaarschrift niet-ontvankelijk worden verklaard. Dat betekent dat uw bezwaarschrift niet inhoudelijk wordt behandeld.Aan wie richt u het bezwaarschrift? Uw bezwaarschrift richt u aan het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel, Postbus 148, 7000 AC Doetinchem. Wat staat er in uw bezwaarschrift? Het bezwaarschrift bevat tenminste de volgende punten: uw naam en adres, de dagtekening van het bezwaarschrift, het besluit waartegen u bezwaar maakt en het registratienummer van dat besluit, de reden(en) waarom u bezwaar maakt en uw handtekening. Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Indien onverwijlde spoed dat vereist, is het daarom mogelijk een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, Postbus 9030 6800 EM Arnhem. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Voorwaarde voor het vragen van een voorlopige voorziening is wel dat u een bezwaarschrift heeft ingediend.
 
Inzien watervergunning
 
U kunt de watervergunning op afspraak inzien op het kantoor van het Waterschap Rijn en IJssel, Liemersweg 2 in Doetinchem, op werkdagen van 9.00 uur tot 16.30 uur.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de unit Vergunningverlening en Handhaving, bereikbaar onder telefoonnummer 0314-369369.
Naar boven